พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างสถาบันวิจัยเครื่องจักรกล และอุปกรณ์การประมง สถาบันวิทยาศาสตร์การประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างสถาบันวิจัยเครื่องจักรกล และอุปกรณ์การประมง สถาบันวิทยาศาสตร์การประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 เผยเเพร่: 2020-04-20  |  อ่าน: 319 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กรมประมง กับ Mr. Su Mo ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประมง สถาบันวิจัยเครื่องจักรกล และอุปกรณ์การประมง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันวิจัยเครื่องจักรกล และอุปกรณ์การประมง สถาบันวิทยาศาสตร์การประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงเทคโนโลยีหลังการจับสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมตะพัดทอง อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง