การประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop for Southeast Asia and Bay of Bengal (SEABOB) Area for the Development of Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop for Southeast Asia and Bay of Bengal (SEABOB) Area for the Development of Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 เผยเเพร่: 2020-04-20  |  อ่าน: 291 ครั้ง

 

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง  ให้เกียรติร่วมกล่าวรับผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop for Southeast Asia and Bay of Bengal (SEABOB) Area for the Development of Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับกรมประมง ประเทศไทย และ Korea Maritime Institute (KMI) โดยการประชุมจะมุ่งพัฒนา Voluntary Guidelines on Fisheries Tenure and User Rights โดยประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการประมงของไทย, ภาพรวมกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการและสิทธิในการทำประมง, การบริหารจัดการในการทำประมงและการเข้าถึงสิทธิในการทำประมง การสนับสนุนสิทธิในการทำประมงอย่างยั่งยืนที่บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงสิ่งที่ท้าทายและแนวทางที่จะดำเนินต่อไป