ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องมือประมงอวนรุนเคย

[2022-01-18] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุมการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-01-11] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว.. [2022-01-10] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-01] เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย.. [2021-11-26] กิจกรรมปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน .. [2021-11-23] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2021-11-17] กิจกรรมควบคุมพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องมือประมงอวนรุนเคย 

 เผยเเพร่: 2021-11-17 |  อ่าน: 304 ครั้ง

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นปท.หลังสวน (ชุมพร) ศปท.ชุมพร โดยนางสาวสุวารี  นิลจันทร์  ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ หน่วยฯ เข้าพบปะผู้นำหมู่บ้าน และกลุ่มชาวประมง ต.บางน้ำจืด ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องมือประมงอวนรุนเคย ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดเรือ วิธีการใช้ บริเวณพื้นที่และระยะเวลาการทำการประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ที่ต้องปฏิบัติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง