การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง

[2022-01-18] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุมการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-01-11] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว.. [2022-01-10] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-01] เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย.. [2021-11-26] กิจกรรมปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน .. [2021-11-23] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2021-11-17] กิจกรรมควบคุมพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. อ่านทั้งหมด 

การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง 

 เผยเเพร่: 2021-11-17 |  อ่าน: 257 ครั้ง

 

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นปท.หลังสวน (ชุมพร) ศปท.ชุมพร โดยนายเสฎฐวุฒิ จันทวี  เจ้าพนักงานประมง ปฎิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย นำเรือฯ105 ออกปฎิบัติงานกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่งร่วมกับมก.กอร.ศรชลภาค2 และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฎิบัติงานทำการรื้อขนำคอกหอยหลังเดิมเพื่อให้แล้วเสร็จพื้นที่อ่าวบ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี