โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร

ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องมือประมงอวนรุนเคย.. [2020-11-17 ] ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. [2020-11-17 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2020-11-17 ] รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2564.. [2020-11-03 ] โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร .. [2020-09-11 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. [2020-09-11 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-09-11 ] ตรวจยึดเครื่องมือประมง.. [2020-08-27 ] โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร.. [2020-08-27 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร 

 เผยเเพร่: 2020-08-25  |  อ่าน: 142 ครั้ง

 

วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 นปท. หลังสวน  ชุมพร ศปท. เขต 1 (ระยอง) โดยนายสราวุธ  อินพันทัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าหน่วยฯ ออกโครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร ณ ที่ทำการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงชายฝั่งบ้านดอนทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ณ ที่ทำการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านหาดทรายแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ณ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้านกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำตำบลพุมเรียง หมู่ที่5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ณ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มออมทรัพย์ประมงพื้นบ้านบ้านปากท่อ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี