ประชุมประจำเดือน

ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องมือประมงอวนรุนเคย.. [2020-11-17 ] ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. [2020-11-17 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2020-11-17 ] รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 2564.. [2020-11-03 ] โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร .. [2020-09-11 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. [2020-09-11 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-09-11 ] ตรวจยึดเครื่องมือประมง.. [2020-08-27 ] โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร.. [2020-08-27 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมประจำเดือน 

 เผยเเพร่: 2020-08-25  |  อ่าน: 114 ครั้ง

 

วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 13.30 น. นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต1 (ระยอง) นำโดยนายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯเข้าร่วมประชุมประจำเดือนตามที่ได้รับนโยบายจากท่านอธิบดีกรมประมงและท่านรองอธิบดีพร้อมทั้ง ผอ.กตป.เพื่อพูดคุยชี้แจงให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไปอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งแผนงานและงบประมาณของหน่วยฯ