ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสอบถามปัญหาความขัดแย้ง

โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร .. [2020-09-11 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. [2020-09-11 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-09-11 ] ตรวจยึดเครื่องมือประมง.. [2020-08-27 ] โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร.. [2020-08-27 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-17 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-08-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสอบถามปัญหาความขัดแย้ง 

 เผยเเพร่: 2020-08-10  |  อ่าน: 99 ครั้ง

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต1 (ระยอง) โดยนายสราวุธ อินพันทัง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกับ ชปพ. ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนบางมะพร้าว หมู่ 13 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อสอบถามปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างเรือประมงพื้นบ้านเครื่องมืออวนลอยปูกับเรือประมงพื้นบ้านเครื่องมือลอบปู พร้อมทั้งได้เรียกเรือประมงพื้นที่ทั้ง 2 ฝ่าย มาพูดคุยทำความเข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่การทำการประมง สรุปว่า ชาวประมงได้เข้าใจกันทั้ง 2 ฝ่ายเป็นที่เรียบร้อย