ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดชุมพร

[2022-01-18] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุมการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-01-11] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว.. [2022-01-10] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-01] เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย.. [2021-11-26] กิจกรรมปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน .. [2021-11-23] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2021-11-17] กิจกรรมควบคุมพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดชุมพร 

 เผยเเพร่: 2021-11-17 |  อ่าน: 314 ครั้ง

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ จันทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับ ผอ.ศพม.ชุมพร, ผอ.ศพก.ชุมพร, นปท.ชุมพร, PIPO ชุมพร, PIPO หลังสวน ชุมพร,หน.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง, หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง,หน.กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์, ประมงอำเภอเมืองชุมพร/ปะทิว/หลังสวน/ละแม/ทุ่งตะโก และประมงอำเภอสวี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมหน่วยป้องกันและปราบปรามทะเลชุมพร โดยนายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดชุมพร เป็นประธาน