ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดชุมพร

โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร .. [2020-09-11 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. [2020-09-11 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-09-11 ] ตรวจยึดเครื่องมือประมง.. [2020-08-27 ] โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร.. [2020-08-27 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-17 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-08-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดชุมพร 

 เผยเเพร่: 2020-08-10  |  อ่าน: 97 ครั้ง

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ จันทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับ ผอ.ศพม.ชุมพร, ผอ.ศพก.ชุมพร, นปท.ชุมพร, PIPO ชุมพร, PIPO หลังสวน ชุมพร,หน.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง, หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง,หน.กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์, ประมงอำเภอเมืองชุมพร/ปะทิว/หลังสวน/ละแม/ทุ่งตะโก และประมงอำเภอสวี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมหน่วยป้องกันและปราบปรามทะเลชุมพร โดยนายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดชุมพร เป็นประธาน