ออกปฏิบัติการตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับดูแล ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในกิจการเรือประมง

[2022-01-18] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุมการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-01-11] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว.. [2022-01-10] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-01] เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย.. [2021-11-26] กิจกรรมปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน .. [2021-11-23] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2021-11-17] กิจกรรมควบคุมพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. อ่านทั้งหมด 

ออกปฏิบัติการตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับดูแล ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในกิจการเรือประมง 

 เผยเเพร่: 2021-11-17 |  อ่าน: 344 ครั้ง

 

 วันที่ 5-7 มิ.ย. 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายสราวุธ  อินพันทัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน เดินเรือปฏิบัติงาน ออกปฏิบัติการตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับ ดูแล ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในกิจการ เรือประมง ร่วมกับ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดชุมพร, กอ.รมน.จังหวัด ชุมพร, รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร, ปลัดจังหวัดชุมพร, แรงงานจังหวัด ชุมพร, ประมงจังหวัดชุมพร, ผอ.สนง.เจ้าท่า สาขาชุมพร, นพ.สสจ. ชุมพร, จัดหางานจังหวัดชุมพร, สสค.จังหวัดชุมพร, นายอำเภอ หลังสวน, ผกก.สภ.ปากน้ำหลังสวน, หน.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – แจ้งออกเรือประมงหลังสวน, สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับ การ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำชุมพร, สารวัตรใหญ่ตำรวจ ตรวจคน เข้าเมืองจังหวัดชุมพร และป้องกันจังหวัดชุมพร  ผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบลูกเรือประมงอวนลากคานถ่างจำนวน 2 ลำ แยกเป็นคนไทย จำนวน 3 คน และคนต่างชาติ จำนวน 18 คน ผลตรวจ คือไม่พบ ลูกเรือที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 °C  ณ สถานที่ตรวจท่าเทียบเรือ แพพรจันทร์โดยนายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นหัวหน้าชุด