โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร

โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร .. [2020-09-11 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. [2020-09-11 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-09-11 ] ตรวจยึดเครื่องมือประมง.. [2020-08-27 ] โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร.. [2020-08-27 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-17 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-08-10 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร 

 เผยเเพร่: 2020-08-10  |  อ่าน: 76 ครั้ง

 

  วันที่ 6 มิ.ย 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) ร่วมกับ ประมงจังหวัดชุมพร , ประมงอำเภอหลังสวน ชุมพร ออกโครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร ณ ที่ทำการประมงท้องถิ่นกลุ่มอนุรักษ์อ่าวทองโข หมู่ที่ 10 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ. ชุมพร