การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง

โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร .. [2020-09-11 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. [2020-09-11 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-09-11 ] ตรวจยึดเครื่องมือประมง.. [2020-08-27 ] โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร.. [2020-08-27 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-17 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-08-10 ]
อ่านทั้งหมด 

การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง  

 เผยเเพร่: 2020-08-10  |  อ่าน: 102 ครั้ง

 

  วันที่ 29 พ.ค. 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต1 (ระยอง) ร่วมกับนายอำเภอพุนพิน,ประมงอำเภอพุนพินและผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีเข้าพื้นที่ตรวจสอบการจับลูกหอยแครงด้วยมือของชาวประมงพื้นบ้านเป็นเรือหางยาวขนาดเล็กระหว่างรอยต่อเขตแดน อ.พุนพินกับ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีจำนวนประมาณ 200 ลำ จากทุกพื้นที่ของเขตจังหวัดสุราญฎร์ธานีได้สอบถามราคาที่ชาวประมงขายได้ กิโลกรัมละ 400-500 บาท