การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง

[2022-01-18] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุมการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-01-11] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว.. [2022-01-10] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-01] เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย.. [2021-11-26] กิจกรรมปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน .. [2021-11-23] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2021-11-17] กิจกรรมควบคุมพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. อ่านทั้งหมด 

การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง  

 เผยเเพร่: 2021-11-17 |  อ่าน: 311 ครั้ง

 

  วันที่ 29 พ.ค. 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต1 (ระยอง) ร่วมกับนายอำเภอพุนพิน,ประมงอำเภอพุนพินและผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีเข้าพื้นที่ตรวจสอบการจับลูกหอยแครงด้วยมือของชาวประมงพื้นบ้านเป็นเรือหางยาวขนาดเล็กระหว่างรอยต่อเขตแดน อ.พุนพินกับ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีจำนวนประมาณ 200 ลำ จากทุกพื้นที่ของเขตจังหวัดสุราญฎร์ธานีได้สอบถามราคาที่ชาวประมงขายได้ กิโลกรัมละ 400-500 บาท