ออกปฏิบัติการตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับดูแล ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในกิจการเรือประมง

โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร .. [2020-09-11 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. [2020-09-11 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-09-11 ] ตรวจยึดเครื่องมือประมง.. [2020-08-27 ] โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร.. [2020-08-27 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-17 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-08-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ออกปฏิบัติการตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับดูแล ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในกิจการเรือประมง  

 เผยเเพร่: 2020-08-10  |  อ่าน: 154 ครั้ง

 

วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2563 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายสราวุธ  อินพันทัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ออกปฏิบัติการตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับดูแล ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในกิจการเรือประมง ร่วมกับ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดชุมพร, กอ.รมน.จังหวัดชุมพร, รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร, ปลัดจังหวัดชุมพร, แรงงานจังหวัดชุมพร, ประมงจังหวัดชุมพร, ผอ.สนง.เจ้าท่า สาขาชุมพร, นพ.สสจ.ชุมพร, จัดหางานจังหวัดชุมพร, สสค.จังหวัดชุมพร, นายอำเภอหลังสวน, ผกก.สภ.ปากน้ำหลังสวน, หน.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – แจ้งออกเรือประมงหลังสวน, สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำชุมพร, สารวัตรใหญ่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร และป้องกันจังหวัดชุมพร  ผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบลูกเรือประมง จำนวนทั้งหมด 267 คน แยกเป็นคนไทย จำนวน 95 คน และคนต่างชาติ จำนวน 172 คน ผลตรวจ คือไม่พบลูกเรือที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 °C  ในจำนวนเรือประมงทั้งหมด 29 ลำ โดยแยกเป็นชนิดเครื่องมือประมง ดังนี้ อวนล้อมจับ จำนวน 4 ลำ, อวนติดตา จำนวน 4 ลำ,       อวนลากคานถ่าง จำนวน 2 ลำ, อวนครอบปลากะตัก จำนวน 4 ลำ,อวนครอบหมึก จำนวน 1 ลำ และเรือปั่นไฟ จำนวน 14 ลำ ณ สถานที่ตรวจท่าเทียบเรือประมงหลังสวน  โดยนายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นหัวหน้าชุด