ออกปฏิบัติงานเข้าสำรวจเรือประมงพื้นบ้าน

โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร .. [2020-09-11 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. [2020-09-11 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-09-11 ] ตรวจยึดเครื่องมือประมง.. [2020-08-27 ] โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร.. [2020-08-27 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-17 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-08-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ออกปฏิบัติงานเข้าสำรวจเรือประมงพื้นบ้าน 

 เผยเเพร่: 2020-08-10  |  อ่าน: 146 ครั้ง

 

 วันที่ 15 พ.ค.63 นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนางสาวสุวารี   นิลจันทร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานเข้าสำรวจชาวประมงพื้นบ้านเครื่องมือประเภทอวนติดตา (ลอยปลาทู) ขนาดตาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว บริเวณแพปลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร พบเรือประมงพื้นบ้านจำนวน 1 ลำ สามารถจับปลาทูสั้นประมาณ 10 กิโลกรัม  ขนาด 12 ตัว ต่อ กิโลกรัม ขายแม่ค้าคนกลาง กิโลกรัมละ 60-95 บาท และในท้องตลาดขายราคากิโลกรัมละ 80 - 120 บาท บริเวณพื้นที่ทำการประมง  พิกัด 10° 03' 00" N 99 °21 ‘00" E ห่างจากฝั่ง 11 ไมล์ทะเล