การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง


การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2563นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายเสฎฐวุฒิ  จันทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 105 ออกปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่งณ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์เครื่องมืออวนลากคานถ่าง จำนวน 1 ลำ อวนลากแผ่นตะเฆ่ จำนวน 2 ลำ ความยาวไม่เกิน 16 เมตร และลอบหมึกสาย จำนวน 1 ลำ รวมทั้งสิ้น 4 ลำ