ฉีดยาฆ่าเชื้อ "โควิด-19"

โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร .. [2020-09-11 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. [2020-09-11 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-09-11 ] ตรวจยึดเครื่องมือประมง.. [2020-08-27 ] โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร.. [2020-08-27 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-17 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-08-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ฉีดยาฆ่าเชื้อ "โควิด-19" 

 เผยเเพร่: 2020-08-10  |  อ่าน: 109 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองหลังสวน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID -  19 ทั่วทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ