ฉีดยาฆ่าเชื้อ "โควิด-19"

[2022-01-18] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุมการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-01-11] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว.. [2022-01-10] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-01] เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย.. [2021-11-26] กิจกรรมปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน .. [2021-11-23] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2021-11-17] กิจกรรมควบคุมพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. อ่านทั้งหมด 

ฉีดยาฆ่าเชื้อ "โควิด-19" 

 เผยเเพร่: 2021-11-17 |  อ่าน: 336 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองหลังสวน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID -  19 ทั่วทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ