รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุกพื้นที่อ่าวบ้านดอน (คอกหอย) จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร .. [2020-09-11 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. [2020-09-11 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-09-11 ] ตรวจยึดเครื่องมือประมง.. [2020-08-27 ] โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร.. [2020-08-27 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-17 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-08-10 ]
อ่านทั้งหมด 

รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุกพื้นที่อ่าวบ้านดอน (คอกหอย) จ.สุราษฎร์ธานี 

 เผยเเพร่: 2020-08-10  |  อ่าน: 144 ครั้ง

 

วันที่ 24 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 น. นปท.หลังสวน ชุมพร ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเรือฯ 105 ร่วมกับประมงอำเภอท่าฉาง สฎ. ,เจ้าหน้าที่. กอ.รมน.จังหวัด สฎ. , ศร.ชล. จังหวัด สฎ. ,เจ้าท่าภูมิภาค สาขา สฎ. ,ตำรวจน้ำ สฎ. ,จนท.ความมั่นคง อ.ท่าทาง สฎ.,กำนันผู้ใหญ่ ประชาชนในพื้นที่, จนท.นปท.และชป.กอ.รมน.มทบ.45 ร่วมกันปฎิบัติการการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุกพื้นที่อ่าวบ้านดอน (คอกหอย) ในเขตพื้นที่ทะเลชายฝั่ง 1.000 เมตร ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ต.ท่าฉาง, ต.ท่าเคย, ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งใดๆ ขณะปฏิบัติการรื้อถอนในพื้นที่