อบรมโครงการ "ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) ประมง" รุ่นที่ 3

[2022-01-18] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุมการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-01-11] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว.. [2022-01-10] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-01] เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย.. [2021-11-26] กิจกรรมปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน .. [2021-11-23] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2021-11-17] กิจกรรมควบคุมพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. อ่านทั้งหมด 

อบรมโครงการ "ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) ประมง" รุ่นที่ 3  

 เผยเเพร่: 2021-11-17 |  อ่าน: 689 ครั้ง

 

วันที่ 13 มกราคม 2562 นปท.หลังสวน ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายสราวุธ  อินพันทัง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) ประมง ของ นปท.หลังสวน ชุมพร เข้ารับการฝึกอบรม "ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) ประมง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับ ชปพ.ประมง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และ ชปพ.ประมง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2563 ณ ลีฟ วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี