อบรมโครงการ "ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) ประมง" รุ่นที่ 3

โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร .. [2020-09-11 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. [2020-09-11 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-09-11 ] ตรวจยึดเครื่องมือประมง.. [2020-08-27 ] โครงการสร้างความเข้มแข็งการผลิตด้านการเกษตร.. [2020-08-27 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง .. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-25 ] ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. [2020-08-17 ] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2020-08-10 ]
อ่านทั้งหมด 

อบรมโครงการ "ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) ประมง" รุ่นที่ 3  

 เผยเเพร่: 2020-08-10  |  อ่าน: 214 ครั้ง

 

วันที่ 13 มกราคม 2562 นปท.หลังสวน ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายสราวุธ  อินพันทัง เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) ประมง ของ นปท.หลังสวน ชุมพร เข้ารับการฝึกอบรม "ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.) ประมง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับ ชปพ.ประมง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และ ชปพ.ประมง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2563 ณ ลีฟ วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี