ประชาสัมพันธ์ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2566


[2023-05-29] สำรวจพื้นที่สาธารณะประโยชน์.. [2023-05-29] ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเคร.. [2023-05-29] ประชุมสรุปปิดอ่าว.. [2023-05-29] เข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงประจำ.. [2023-05-29] ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. [2023-05-11] ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับ.. [2023-05-11] ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. [2023-05-11] ตรวจร่วมบรูณาการ เดือนเมษายน.. [2023-02-22] ประชาสัมพันธ์ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2566.. [2022-08-30] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook