การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง


การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค