ออกปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบเรือประมงในพื้นที่ ศรชล.ภาค1 ตามกิจกรรมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล.ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี


ออกปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบเรือประมงในพื้นที่ ศรชล.ภาค1 ตามกิจกรรมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล.ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค