โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง


โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นปท.หลังสวน(ชุมพร) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยฯ,นายเสฎฐวุฒิ จันทวี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี,ประมงอำเภอพุนพิน ปฏิบัติงานตรวจรับและส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำลอบปลา แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ตำบลลีเล็ต อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง