การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง


การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


 วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 10.15 น. นปท.หลังสวน (ชุมพร) ศปท.ชุมพร โดย นายเสฎฐวุฒิ จันทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล จ.สุราษฎร์ธานี ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมงอำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี นำเรือตรวจประมงทะเล 105 ออกปฏิบัติงาน กิจกรรม ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ผลจากการปฏิบัติงาน ได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือประมงลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 25 ลูก บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่พบผู้กระทำความผิดจึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อลงบันทึกประจำวันใว้เป็นหลักฐานตาม ปจว.ข้อ 26 เวลา 16.56 น. ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2565 โดย ร.ต.ท.หญิง นิธิมา นนทิสิทธิ์ เป็นพนักงานสอบสวน ใว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 10.15 น. นปท.หลังสวน (ชุมพร) ศปท.ชุมพร โดย นายเสฎฐวุฒิ จันทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล จ.สุราษฎร์ธานี ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมงอำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี นำเรือตรวจประมงทะเล 105 ออกปฏิบัติงาน กิจกรรม ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ผลจากการปฏิบัติงาน ได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือประมงลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 25 ลูก บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่พบผู้กระทำความผิดจึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อลงบันทึกประจำวันใว้เป็นหลักฐานตาม ปจว.ข้อ 26 เวลา 16.56 น. ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2565 โดย ร.ต.ท.หญิง นิธิมา นนทิสิทธิ์ เป็นพนักงานสอบสวน ใว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว