ออกสำรวจสัตว์น้ำ (ปลาทูลัง) ในช่วงเปิดอ่าวฤดูสัตว์วางไข่ฯ


ออกสำรวจสัตว์น้ำ (ปลาทูลัง) ในช่วงเปิดอ่าวฤดูสัตว์วางไข่ฯ  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นปท.หลังสวน(ชุมพร)  ศปท.ชุมพรกองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม3 นาย ออกสำรวจสัตว์น้ำ (ปลาทูลัง) ในช่วงเปิดอ่าวฤดูสัตว์วางไข่ฯ พื้นที่ ฝั่งกระโจม ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน  จ.ชุมพร พร้อมพบปะพูดคุยชาวประมงพื้นบ้านเครื่องมือประมงอวนติดตาปลา(อวนลอยปลาทู) ในพื้นที่ เรือประมงพื้นบ้าน จำนวน1ลำ ทำการประมงบริเวณ อ่าวละแม แลดติจูด 09 ํ 50' 450”  องศาเหนือ ลองติจูด 99 ํ 14' 500” องศาตะวันออก ได้ปลาทูลัง ประมาณ 12กิโลกรัม   มีขนาด 3ไซค์

1.ปลาทูลัง 7ตัวต่อ 1 กิโลกรัม ราคาขายตามท้องตลาด 120บาท (ผ่าท้องมีใข่ทั้ง 7 ตัว)

2.ปลาทูลัง 9ตัวต่อ1กิโลกรัม ราคาขายตามท้องตลาด100บาท

3. ปลาทูลัง12ตัวต่อ1กิโลกรัมราคาตามท้องตลาด80บาท