ทิ้งซั้ง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 23 เมษายน 2565 นปท.หลังสวน(ชุมพร) ศปท.ชุมพร โดย นายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย ,ผู้ใหญ่บ้าน ม.15 พร้อมด้วยชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร ร่วมกันทิ้งซั้ง(บ้านปลา) จำนวน  5  กอ บริเวณบ้านกลางอ่าว ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร