กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง


กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 12-13 มกราคม 2565 นปท.หลังสวน (ชุมพร) ศปท.ชุมพร โดยนายเสฎฐวุฒิ จันทวี ,นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 10 นาย นำเรือตรวจประมงทะเล 220 และเรือตรวจประมงทะเล 105 ออกปฎิบัติงานกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง ร่วมกับ สนง.พมจ.ชุมพร และ กสร.จ.ชุมพร ได้ตรวจสอบเรืออวนลากคานถ่าง 1 ลำ เรืออวนครอบหมึก 1 ลำ และเรือลอบหมึกสาย 1 ลำ รวม 3 ลำ