กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง


[2022-05-23] พัฒนาหน่วย.. [2022-05-07] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2022-04-26] ออกปฏิบัติงานสำรวจและจับพิกัดจุดปลักหลักหอยแมลงภู่.. [2022-04-26] ทิ้งซั้ง.. [2022-04-20] โครงการปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่.. [2022-03-24] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำ มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเล.. [2022-03-17] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2022-03-17] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2022-03-16] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2022-03-14] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 17-18 มกราคม 2565 นปท.หลังสวน (ชุมพร) ศปท.ชุมพร โดยนายเสฎฐวุฒิ จันทวี ,นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 10 นาย นำเรือตรวจประมงทะเล 220 และเรือตรวจประมงทะเล 105 ออกปฎิบัติงานกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง ร่วมกับ สนง.พมจ.ชุมพร และ กสร.จ.ชุมพร ได้ตรวจสอบเรืออวนลากคานถ่าง 1 ลำ เรืออวนล้อมจับ 1 ลำ และเรืออวนลากคู่จำนวน 2 คู่ รวม 6 ลำ