โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร


[2022-05-23] พัฒนาหน่วย.. [2022-05-07] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2022-04-26] ออกปฏิบัติงานสำรวจและจับพิกัดจุดปลักหลักหอยแมลงภู่.. [2022-04-26] ทิ้งซั้ง.. [2022-04-20] โครงการปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่.. [2022-03-24] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำ มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเล.. [2022-03-17] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2022-03-17] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2022-03-16] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2022-03-14] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. อ่านทั้งหมด 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 6-7 มกราคม 2565 นปท.หลังสวน (ชุมพร) ศปท.ชุมพร  โดย นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 2 นาย ร่วมประชุมให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดการ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง 5 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านบางหยี ม.4 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 2.กลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านฝั่งกระโจม ม.12 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร 3.กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้างพังเหา ม.2 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 4.กลุ่มประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ม.8 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 5. กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านปากกะแดะ ม.7 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมงอำเภอ กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่กลุ่ม