เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย


เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


  วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นปท.หลังสวน (ชุมพร) ศปท.ชุมพร  โดย นายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน(ชุมพร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯรวม 5 นายได้รับประสานงานร่วมกับนายปรีชา สุวีรานุวัฒน์ กำนันตำบลบางมะพร้า นำรถยนต์ทะเบียน บม4727 ชุมพรพร้อมเรือตรวจการ ย11 เตรียมความพร้อม ออกปฎิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ว่าการอำเภอหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร