กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง


กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


 

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 นปท.หลังสวน (ชุมพร) ศปท.ชุมพร โดยนายเสฎฐวุฒิ จันทวี ,นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 10 นาย นำเรือตรวจประมงทะเล 220 และเรือตรวจประมงทะเล 105 ออกปฎิบัติงานกิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง ร่วมกับ สนง.พมจ.ชุมพร ได้ตรวจสอบเรืออวนลากคานถ่าง 3 ลำ และเรืออวนล้อมจับ 1 ลำ รวม4 ลำ