ร่วมประชุมกำหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์

[2022-01-18] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุมการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-01-11] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว.. [2022-01-10] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-01] เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย.. [2021-11-26] กิจกรรมปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน .. [2021-11-23] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2021-11-17] กิจกรรมควบคุมพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมกำหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์ 

 เผยเเพร่: 2021-11-17 |  อ่าน: 62 ครั้ง

 

   วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นปท.หลังสวน (ชุมพร) ศปท.ชุมพร  โดย นายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน(ชุมพร) มอบหมายให้ นายเสฏฐวุฒิ จันทวี, นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม3 นาย ร่วมกับประมงอำเภอหลังสวน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อกำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์ทะเลชายฝั่งพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ พรก.การประมง 2558 และที่แก้ไขฉบับเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ชาวประมงทรา