[2022-01-18] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุมการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-01-11] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว.. [2022-01-10] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-01] เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย.. [2021-11-26] กิจกรรมปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน .. [2021-11-23] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2021-11-17] กิจกรรมควบคุมพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. อ่านทั้งหมด 

ทิ้งซั้ง 

 เผยเเพร่: 2021-11-17 |  อ่าน: 187 ครั้ง

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 นปท.หลังสวน (ชุมพร) ศปท.ชุมพร โดย นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 2 นาย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ,ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.บางมะพร้าว และชาวประมงชุมชนบ้านกลางอ่าว ดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน เป็นการจัดทำบ้านปลาชุมชน ซั้งกอ บริเวณชายฝั่งชุมชน จำนวน 50 กอ ให้แก่ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านกลางอ่าว ม.10 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร