กิจกรรมควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง


กิจกรรมควบคุมพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค