พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง

[2022-01-18] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2022-01-13] กิจกรรมควบคุมการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-01-11] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 700,000 ตัว.. [2022-01-10] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-12] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นทะเลชายฝั่ง.. [2021-12-01] เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย.. [2021-11-26] กิจกรรมปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน .. [2021-11-23] กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง .. [2021-11-17] กิจกรรมควบคุมพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. อ่านทั้งหมด 

พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง 

 เผยเเพร่: 2021-11-17 |  อ่าน: 163 ครั้ง

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564  นปท.หลังสวน(ชุมพร)ศปท.ชุมพร โดย นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 3 นาย ออกปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง ร่วมกับประมงอำเภอหลังสวน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร เข้าพื้นที่ชุมชนบ้านนาพญา เพื่อมอบเครื่องมือประมงและอุปกรณ์ทำการประมง ให้แก่ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านนาพญา ม.15 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร และร่วมทิ้งซั้งบริเวณอ่าวคอเขา ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร