กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง


กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


     วันที่  16 มิถุนายน 2564 นปท.หลังสวน (ชุมพร) ศปท.ชุมพร โดยนาย เสฎฐวุฒิ จันทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย ได้นำเรือตรวจประมงทะเล 220 ออกปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ตรวจสอบผู้กระทำความผิดบริเวณพื้นที่อ่าวหลังสวน และอ่าวละแม ได้ทำตรวจสอบเรืออวนลากคานถ่าง จำนวน 2 ลำ เรือล้อมจับ 3 ลำ จากการตรวจสอบ เอกสารประจำเรือ ใบอนุญาตทำการประมง เครื่องมือทำการประมง และคนประจำเรือ ถูกต้องครบถ้วนไม่พบผู้กระทำความผิด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2)พ.ศ. 2560 และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง