ข่าวกิจกรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรัูสู่ชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิ.. [2019-12-02 ] เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540.. [2019-11-05 ] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 256.. [2019-08-29 ] ยุวประมง ปี 2563.. [2019-06-26 ] ข่าวกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2562.. [2019-01-06 ] เปิดเผยรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลอง (เอกสารแนบ 14).. [2018-12-07 ] ประกาศ กรมประมง (ปิดอ่าว 61).. [2018-02-17 ] ข่าวกิจกรรม การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. [2017-10-23 ] ข่าวกิจกรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง.. [2017-07-18 ] รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563.. [2017-06-22 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง 

 เผยเเพร่: 2017-06-22  |  อ่าน: 552 ครั้ง

 

ประจำเดือน มกราคม 2563