ตัวชี้วัดข้าราชการครั้งที่ 1/2564

ตัวชี้วัดข้าราชการครั้งที่ 1/2564 

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |  อ่าน: 210 ครั้ง

 

ตัวชี้วัดข้าราชการ ครั้งที่ 1 /2564

1. นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

2. นางสาวเกษศิริ อิงขนร  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

3. นายเมธี เสมา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

4. นางสาวมณฑิรา จิตเจตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน