จังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 2/2563


จังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 2/2563 


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเกษศิริ อิงขนร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”และโครงการ”สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2563 และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ไตรมาส 2) ณ วัดบ้านบะขมิ้น หมู่ที่ 10 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว