งานกาชาด 2563 


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเสมือนจริง”ตามพระราชปณิธาน” และร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ.2563 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบล ท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว