จังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2563


จังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2563 


วันที่ 16 มกราคม 2563 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว เดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านหันทราย หมู่ 1 ตำบลบ้านหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว