ถวายพานพุ่มดอกไม้สด 


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว