ต้อนรับคณะ รมช.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ต้อนรับคณะ รมช.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ในการแจกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 ณ แปลง คทช. 421 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว