การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา


การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา 


วันที่ 26 - 27 กันยายน 2562 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯร่วมต้อนรับและประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระเเก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ของที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสุภาพร พิมลลิขิต) ณ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว