จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2566


[2023-03-15] โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี 2566.. [2023-03-15] วิทยากรบรรยายโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2566.. [2023-03-03] รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา.. [2023-02-15] ส่งมอบปลานิลแดง.. [2023-02-15] งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566.. [2023-02-08] ผำ ซุปเปอร์ฟู้ด พัฒนาสู่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ.. [2023-02-01] ตรวจรับและปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 31 มกราคม 2566.. [2023-02-01] ตรวจรับและปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 30 มกราคม 2566.. [2022-12-21] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เ.. [2022-12-21] จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2566.. อ่านทั้งหมด 

จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2566 


วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว มอบหมายให้นายเมธี เสมา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ  ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” และ กิจกรรม ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 3/2566 ณ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลไคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว มีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯ โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” และ กิจกรรม ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์