ลูกพันธุ์ปลานิลพร้อมจำหน่าย


ลูกพันธุ์ปลานิลพร้อมจำหน่าย  


ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว ราคาตัวละ 0.15 บาท