จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2566


จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2566 


วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ  ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” และ กิจกรรม ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว