ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวพร้อมจำหน่าย


ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวพร้อมจำหน่าย  


ปลาตะเพียนขาว ขนาด 5 – 7 เซนติเมตร จำนวน 3,000 ตัว ราคาตัวละ 0.35 บาท