ลูกพันธุ์ปลาสวายพร้อมจำหน่าย


ลูกพันธุ์ปลาสวายพร้อมจำหน่าย  


ปลาสวาย ขนาด 3 -5 เซนติเมตร จำนวน 3,000 ตัว ราคาตัวละ 0.40 บาท