ลูกพันธุ์ปลาบ้าพร้อมจำหน่าย


ลูกพันธุ์ปลาบ้าพร้อมจำหน่าย  


ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร จำนวน 4,000 ตัว

ราคาตัวละ 0.50 บาท