ลูกพันธุ์ปลาสวายพร้อมจำหน่าย


ลูกพันธุ์ปลาสวายพร้อมจำหน่าย  


ขนาด 3 -5 เซนติเมตร           จำนวน 3,000 ตัว
 ราคาตัวละ 0.40 บาท