กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย


กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 


วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำจิดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว (งานเงินทุนหมุนเวียนฯ) จัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565